Cường lực trong tốt

Cường lực trong tốt

Kính cường lực trong tốt, mài cạnh đẹp, khó mẻ, bẻ cong được, ít bám bẩn

Có iphone, sam, oppo, xiaomi, huawei …

7.0K

Mã: 127 Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Kính cường lực trong tốt, mài cạnh đẹp, khó mẻ, bẻ cong được, ít bám bẩn

Có iphone, sam, oppo, xiaomi, huawei …