PPF trong suốt

PPF trong suốt

PPF trong suốt, 3 lớp dễ dán, có mặt trước và mặt sau, đủ dòng Samsung S8, S8 plus, S9, S9 plus, S10, S10 plus, S20, S20 plus, S20 ultra, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 plus

  • Mặt trước full màn
  • Mặt sau full sườn cho iphone (mắc hơn 1k) , đã có các dòng iphone 11
  • Mặt sau không full sườn cho các dòng Samsung , đã có các dòng S20

 

15.0K

Mã: 153.1 Danh mục: