PPF bảy màu giá sỉ (newmond)

PPF bảy màu giá sỉ (newmond)

PPF 7 màu, 3 lớp dễ dán, chỉ có mặt sau, đủ dòng iphone và Samsung S, Note

  • Mặt sau 7 màu full sườn cho iphone (mắc hơn 1k) , đã có ip11
  • Mặt sau 7 màu không full sườn cho các dòng Samsung , đã có S20

 

16.0K

Mã: 153 Danh mục: