Dán dẻo PPF trong

Dán dẻo PPF trong

PPF trong suốt, 3 lớp dễ dán, có mặt trước và mặt sau, đủ dòng iPhone, Samsung S và Note

15.0K

Mã: 153.1 Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

PPF trong suốt, 3 lớp dễ dán, có mặt trước và mặt sau, đủ dòng iPhone, Samsung S và Note