Cường lực trong

Cường lực trong

Kính 9H, 2.5D, 0.33mm, đủ dòng iphone, Samsung, Oppo, Sony, Vivo, Huawei, Xiaomi …

4.5K

Mã: 128 Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Kính 9H, 2.5D, 0.33mm, đủ dòng iphone, Samsung, Oppo, Sony, Vivo, Huawei, Xiaomi …