Cường lực full keo viền

Cường lực full keo viền

Kính nguyên khối 9H, 2.5D, 0.33mm, keo viền
các dòng máy Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei, Meizu, Lenovo

8.5K

Mã: 130 Danh mục: