Cường lực full dẻo 9D ceramic

Cường lực full dẻo 9D ceramic

Cường lực full dẻo 9D thế hệ mới, vuốt mượt không dính tay, không vỡ, bẻ cong được

Có iphone, samsung, oppo, xiaomi …

Giá liên hệ

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Cường lực full dẻo 9D ceramic thế hệ mới, vuốt mượt không dính tay, không vỡ, bẻ cong được

Có iphone, samsung, oppo, xiaomi …