Cường lực trong 0.1mm

Cường lực trong 0.1mm

Kính cường lực siêu mỏng 0.1mm, cuộn tròn được, mỏng nhất thể giới, dao cà không trầy, chỉ có iphone

25.0K

Mã: 126 Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Kính cường lực siêu mỏng 0.1mm, cuộn tròn được, mỏng nhất thể giới, dao cà không trầy, chỉ có iphone